Tanker fra oss bak NT

- Hva vil "Industri 4.0" bringe?15.03.2020-Teknologisk gründer ideer03. Nov. 2017-Teknologi på forsvarlig måte.02. Nov. 2017-Kreativitet for teknologien01. Nov. 2017-Kan teknologien hjelpe eleven til å motivere seg?31. Okt. 2017-
Hva vil "Industri 4.0" bringe?

Skrevet av: Nicklas Aaraas
15.03.2020

Industri 4.0 er i full fart på vei inn i industrien.
Hva er det, og hva vil det hjelpe industrien med?

Industry 4.0 har blitt navnet på den neste revolusjonen i industrien. I denne "generasjonen" innen industri, blir det lagt veldig stor vekt på kostnad og det nye innen effektivitet.
Automasjonen og Data blir gjort om mer og mer mot Cyber-Physical Systems(CPS), Internet of Things(IoT), Industrial Internet of Things(IIoT), skyløsninger, Cognitive Computing(CC) og Atrificial Intelligence(AI).

Hva er dette?

Cyber-Physical Systems

Cyber-Physical Systems(CPS) er kort fortalt, et system forskjellige roboter som går og gjør jobber for seg selv, men samtidig er koblet til en sentral enhet i tillegg til at det kan snakke sammen.
Et eksempel på dette, og som kanskje er mest relevant i norsk industri, kan være selvgående gaffel-trucker. I et slikt tilfelle er det ofte en sentral enhet som forteller hver enkelt truck hva den skal hente og hvor den skal levere det, men trucken må også kunne vite hvor de andre truckene er slik at det ikke blir uønskede kollisjoner. Sentralen eller truckene lager seg derfor et kart i styringen sin slik at den vet til en hver til hvor andre trucker er.

IoT

Internet of Things(IoT) er egentlig som navnet sier: elektroniske ting som er koblet sammen.
Det kan være at du har en varmeovn, temperatur-føler ute og inne, bevegelses-sensor osv, som er koblet sammen, gjerne via WiFi, slik at varmeovnen på best mulig måte kan gi deg en temperatur som du er fornøyd med. Dette er gjerne koblet sammen i en app på en mobil enhet slik at det lett kan styres. I tillegg kan du da også koble sammen mer dageligdagse ting som kjøleskapet, kaffetrakter, vaskemaskiner osv.

IIoT

Industrial Internet of Things(IIoT) er egentlig det sammen som IoT, men er mer rettet mot Industri.
Da snakker vi mer om industri-sensorer, ventiler, frekvensomformere og slike ting som da er koblet sammen, gjerne med WiFi.

Skyløsninger

Dette har jo blitt brukt veldig mye allerede i kontor arbeid, men tanken bak skyløsninger og Industry 4.0 er mest det at data skal lagres mer i skyløsninger slik at den er mer tilgjengelig for annet utstyr eller persjoner. Blir det lagret på et minnekort i enheten er det kun denne enheten som har tilgang på det.

Teknologien her forberedes i form av at det skal bli sikkert nok å kunne lagre det i skyen slik at ikke "alle" skal få tilgang til det.

Cognitive Computing

Cognitive Computing(CC) blir jo brukt veldig mye når det kommer til matte i Industrien. Det innebærer maskin-læring, argumentering, speech recognition, text-to-speech, Augmented Reality (AR), mm.
Veldig mye av tanken bak CC er at menneske og robot/data skal kunne jobbe sammen for en mer effektiv hverdag.
Eksempel på det kan være en operatør som gjør kvalitetssjekk ved et samlebånd. Ved bruk av AR kan det være at en computer ser en feil raskere enn det et menneske ville ha gjort. Kanskje ikke menneske ville ha sett feilen i det hele tatt hvis hun eller han ikke hadde blitt fortalt det av noen eller noe.

Atrificial Intelligence

Det er ikke noe tvil om at en computer kan håndtere store mengder med data bedre og raskere enn det et menneske ville ha gjort. Men hva om computeren kunne ha kommet med avgjørelser selv ut ifra all den forskjellige dataen den for tildelt? Da ville avgjørelsene i indutrien vært enda mer effektive. Dette er tanken bak AI i Industrien.

Hva kan alt dette hjelpe industrien med?

Det er ingen tvil om at hvis alt dette som er nevnt ovenfor blir integrert i et industri-bygg og det fungerer som det skal, så vil man stå foran en fabrikk som er mange ganger mer effektiv en andre fabrikker. Og mer effektiv produsksjon gir mer inntekt.

Er vi langt unna?

Og få alt som jeg nevnte ovenfor integrert inn å fungere akkurat slik det skal er fortsatt litt unna, men mye av dette er satt i gang allerede. Flere fabrikker bruker Maskin-læring for best mulig svar på stor mengde input. AI brukes gjerne overalt når det kommer til både roboter og data. Som newElectronics skriver så har fler og fler bedrifter tatt i bruk AR for en mer effektiv og enklere hverdag.

Med andre ord, alt dette er på full fart inn i industrien. Vi har en vei igjen å gå, men effektiviteten tar seg mer og mer opp.